Projectmanager

Met ruim twintig jaar ervaring als projectmanager ben ik gepokt en gemazeld in het leiden van grote (onderzoeks)projecten. Resultaatgrichtheid, leiderschap, bruggen slaan en externe oriëntatie zijn de cruciale competenties die ik meebreng.

Visie

Een project is weliswaar een duidelijk afgebakende opdracht maar niet iets wat op zichzelf staat. Een succesvol project betekent niet alleen dat de opdracht is uitgevoerd zoals afgesproken, maar vooral ook dat het uiteindelijke doel van het project is bereikt. Om dat te realiseren is het niet voldoende om het project in engere zin tot een goed einde brengen, maar moet je vooral ook draagvlak opbouwen en mensen in beweging brengen. Hier ligt wat mij betreft de echte uitdaging van een project. 

Ervaring

Ik heb ruime ervaring met veeleisende opdrachtgevers in een complex speelveld met vaak tegenstrijdige belangen. Projecten met een hoog afbreukrisico en met een strakke deadline zijn mijn specialiteit.